Produktsertifisering akvakultur

Kolos Aqua er akkreditert for sertifisering av produkter iht NS-EN ISO/IEC 17065:2012

Kolos Aqua kan produktsertifisere hovedkomponenter som tas i bruk på oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415 og NYTEK forskriften.

Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%204

Alle hovedkomponenter som tas i bruk skal være produktsertifisert i henhold til NS 9415 og NYTEK forskriften.

 • Fortøyningskomponenter
 • Flytekrage
 • Not
 • Flåte
 • Ekstrautstyr

 
Se mer...

Produktsertifiseringsbevis


Kolos Aqua utsteder produktsertifiseringsbevis til utstyrsleverandører som bekrefter at de har tilfredsstillende og tilstrekkelig kvalitetssystem, og at kravene til utforming, dimensjonering osv er i samsvar med kravene fastsatt i NS-9415.
 
Se mer...
Kolos%20Aqua%20akvakultur%20land
Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%201

Produktsertifikat


Godkjent utstyrsleverandør av sertifiserte produkter utsteder produktsertifikat som skal leveres sammen med produktet til kunde.
 
 
Se mer...

Offentlig tilgjengelig informasjon

 • Informasjon om sertifiseringsordningen, inkludert evalueringsprosedyrer, regler og prosedyrer for å innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av, suspendere, trekke tilbake eller nekte å innvilge sertifisering;
   
 • Informasjon om lisenser avgifter for søkere og klienter.
   
 • Informasjon om rettigheter og plikter til søkere og klienter, med krav, forbehold eller begrensninger for bruk av sertifiseringsorganets navn og sertifiseringsmerke, og hvordan det kan henvises til sertifiseringen som er innvilget.
   
 • Informasjon om prosedyrer for behandling av klager og anker.

 
Se mer...
Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%208

Har du behov for produktsertifisering og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT


 
Se mer...

ANDRE TJENESTER INNEN SERTIFISERING