Global GAP

Mattrygghet og et fungerende kvalitetsstyringssystem, er viktig for dine kunder. De ønsker dokumentasjon på at din bedrift tar hensyn til bærekraft, miljø og dyrevelferd

Kvalitetssikringssystem

Det blir stadig viktigere å prioritere mattrygghet og å ha et fungerende kvalitetsstyringssystem. Kunder ønsker dokumentasjon på at din bedrift tar hensyn til bærekraft, miljø og dyrevelferd. Dette kan synliggjøres med en Global GAP sertifisering, og ved Global GAP markering på fisken du leverer. 

Global GAP Aquaculture er en internasjonal standard for produksjon av oppdrettsfisk. Den har særskilt søkelys mot mattrygghet, miljøbeskyttelse, arbeidsmiljø og dyrevelferd. 

Standarden spenner over hele produksjonsprosessen, og omfatter også en Global GAP Chain of Custody sertifisering.

Global GAP Chain of Custody sikrer sporbarheten gjennom hele produksjons- og forsyningskjeden, fra oppdrettsanlegg til detaljist. Dette øker verdien av produktet, og signaliserer en høy grad av åpenhet og integritet.

Global GAP sertifisering

Med en Global GAP sertifisering, viser bedriften at man verdsetter og støtter bærekraftig oppdrett utover de offisielle forskriftene. Mange kunder krever at fisken skal være sertifisert etter visse standarder.

For flere små- og mellomstore bedrifter, har Global GAP bidratt til å få innpass i internasjonale markeder.

Fordeler ved Global GAP sertifisering:
  • Redusert matrisiko
  • Økt fortjeneste 
  • Økt effektivitet
  • Oppfyller kundenes behov 
  • Reduser risikoen for søksmål 
  • Blir mer konkurransedyktig 
  • Blir en attraktiv arbeidsgiver 
  • Sikrer samsvar

I dag er Global GAP et av verdens ledende program for mattrygghet, med en rekke standarder som er gyldige i mer enn 135 land.

Bli sertifisert med Kolos Aqua

Med en Global GAP sertifisering fra Kolos Aqua, viser du at fisken har blitt produsert, tilberedt og håndtert på en sikker måte i tråd med kravene til mattrygghet og bærekraft. 

Alle våre revisjonsledere har bred arbeid- og ledelseserfaring.

Vi vektlegger å tolke standardene i bransjen, slik at den gir høyest mulig nytteverdi for kunden.
Kolos aqua
Kolos aqua
Kolos aqua

Har du behov for Global GAP sertifisering og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN SERTIFISERING