ASC

Mattrygghet og et fungerende kvalitetsstyringssystem, er viktig for dine kunder. De ønsker dokumentasjon på at din bedrift tar hensyn til bærekraft, miljø og dyrevelferd

Kvalitetssikringssystem

Det blir stadig viktigere å prioritere mattrygghet og å ha et fungerende kvalitetsstyringssystem. Kunder ønsker dokumentasjon på at din bedrift tar hensyn til bærekraft, miljø og dyrevelferd. Dette kan synliggjøres med en ASC sertifisering, og ved ASC markering på fisken du leverer. 

Et ASC-sertifikat dokumenterer at du utøver ansvarlig og bærekraftig havbruk som oppfyller lovkrav. 

Kolos Aqua kan tilby sertifisering i henhold til den internasjonale ASC-standarden for oppdrett av laks (ASC Salmon Standard).

Formålet med ASC-standarden er å sikre forbrukerne tilgang til oppdrettsprodukter, som tilfredsstiller krav til bærekraftig- og miljøansvarlig produksjon. 

For å sikre sporbarhet hele veien fra produksjon til utsalgssted, kan ASC-merking kun brukes på produkter som er solgt gjennom en ubrutt, sertifisert leverandørkjede. En slik leverandørkjede skal være sertifisert i henhold til MSC CoC (Marine Stewardsship Council – Chain of Custody). 
 

Fordelene med ASC-sertifisering

  • Dokumentere at bedriften utøver ansvarlig og bærekraftig havbruk som oppfyller lovkrav
     
  • Merke virksomhetens produkter med et internasjonalt anerkjent miljømerke 
     
  • Sikre distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede 
     
  • Skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme

Uavhengig miljømerking ASC-merking har som målsetning å øke tilgjengeligheten av miljøsertifiserte oppdrettsprodukter.

Merket er en garanti for at miljøkravene er oppfylt gjennom hele verdikjeden og skal gjøre det enklere for forbrukerne å velge produkter som sertifisert i henhold til krav om bærekraftig- og ansvarlig havbruksproduksjon.

ASC har utarbeidet særskilte standarder for de ulike artene som produseres i oppdrettsanlegg. 

ASC Salmon Standard versjon 1.0 (juni 2012) inneholder målbare krav for å minimalisere eller eliminere de viktigste negative miljømessige- og sosiale påvirkninger av lakseoppdrett, samt sikre økonomisk bærekraft for industrien. 

ASC Salmon Standard omhandler 8 prinsipper:

1:  Samsvar med alle aktuelle nasjonale/regionale lover og forskrifter 


2: Beskyttelse av naturlige habitat, lokal artsmangfold og økosystemers funksjon 

3:  Beskyttelse av helse og genetisk integritet av ville populasjoner 

4:  Miljøeffektiv og ansvarlig ressursbruk 

5:  Miljøansvarlig håndtering av sykdom og parasitter 

6:  Ivareta samfunnsansvar ved utvikling og drift av oppdrettsanlegg 

7:  Godt naboskap og ansvarlig borger 

8:  Krav til smoltleverandør

ASC administrerer globale standarder for ansvarlig akvakultur.

ASC arbeider internasjonalt mot produsenter av sjømat, prosessindustri, detaljhandel, restauranter, forskere, miljøorganisasjoner og offentligheten, for å fremme de beste miljøløsningene og sosialt ansvar innen akvakultur.
 
Kolos aqua
Kolos aqua
Kolos aqua

Har du behov for ASC sertifisering og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN SERTIFISERING