Sertifiseringer

SERTIFISERINGER

Kolos Aqua har nødvendige godkjenninger og akkrediteringer til å utføre alle sertifiseringer innen sjømatnæringen

Kolos Aqua sine medarbeidere besitter høy kompetanse, og lang erfaring med utstyr og drift innen akvakultur.
Kolos Aqua  sertifiserer mattrygghet, produkter, anlegg, fartøy og kran.
Global GAP

Global GAP

MSC CoC

MSC CoC

ASC

ASC

Produktsertifisering akvakultur

Produktsertifisering akvakultur

Inspeksjon akvakultur

Inspeksjon akvakultur

Har du behov for sertifisering og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT