Tegninger

Det kreves et tegningsunderlag for at båten skal bli godkjent


Kravene for de ulike kategoriene finnes i Sjøfartsdirektoratets tegningsliste.
Kolos%20aqua_fiskeba%CC%8At

Fiskefartøy under 10,67 meter


Fiskefartøy under 10,67 meter bygget før 1. juli 2014, som har stått i Fiskeridirektoratets fartøyregister trenger:
  • GA med inntegnet redningsutstyr

 
Se mer...

Fiskefartøy over 10,67 meter og nye fartøy mellom 8-15 meter


Fiskefartøy over 10,67 meter og nye fartøy mellom 8-15 meter trenger:
  • GA med inntegnet redningsutstyr
  • Konsstruksjonstegninger
  • Maskinromstegninger
  • mm.

 
Se mer...
Kolos%20aqua%20fart%C3%B8y
Kolos%20aqua%20fiskeba%CC%8At

Alle lasteskip


Alle lasteskip trenger:
  • GA (inkludert innredning, sikt fra bro og styrhusarrangement)
     
  • Brann- og sikkerhetsplan (inkludert rømningsveier, redningsarrangement, brannkontrollplan og lanterner)
Nye lasteskip trenger alle tegningene som nevnt over, samt en del flere.

Se Sjøfartsdirektoratets tegningsliste.
 

Har du behov for tegningsunderlag og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN FARTØY