Stabilitetsberegning

Kolos%20Aqua%20stabilitetsberegning

Stabilitetsberegning

Alle yrkesfartøy mellom 6 og 15 meter må ha godkjente stabilitetsberegninger.

En god innføring i stabilitetsfaget finnes i Sjøfartsdirektoratets stabilitetsguide for mindre fartøy

Kolos Aqua utfører stabilitetsberegninger ved hjelp av stabilitetsprogrammet Hypet.


Input som må være tilgjengelig for at vi kan utføre stabilitetsberegninger er:

 • Skrogform (linjetegning, punktsky, offsettabell eller annet)
   

 • Lastfordeling / lasttype
   

 • Tanker med volum, plassering og innhold
   

 • Fyllingspunkter
   

 • Antall personer som skal være om bord
   

 • Krandata (dersom relevant) 


Lastkondisjon er definert i forskriften og andre potensielt mindre gunstige kondisjoner, sjekkes mot stabilitetskriteriene i relevant forskrift.

Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip

 
Det utarbeides stabilitetsrapport, stabilitetsbrev og stabilitetsplakat.


 
Se mer...

Har du behov for stabilitetsberegning og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN FARTØY