Slepetest

Kolos%20Aqua%20slepetest

Slepetest

Lasteskip som skal slepe må ha påtegning for slep i fartssertifikatet/fartøyinstruksen.

Man må også ha utarbeidet lastekondisjoner, som viser at skipets stabilitet under slep er i samsvar med forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip § 38 (19. desember 2014 nr. 1853), med største lengde over 8 meter, men under 24 meter.

Les mer om stabilitet her.

For skip med største lengde under 15 meter, skal godkjent kontrollforetak være til stede under utførelse av testen.

Sjøfartsdirektoratets prosedyre for gjennomføring av slepetest skal brukes ved gjennomføringen av testen.

 


Tillegg til prosedyre:
 • Før oppstart skal alle involverte samles for å gå gjennom hva som skal gjøres
   

 • Nødvendig verneutstyr skal benyttes
   

 • Alle skal oppholde seg i sikker sone under slepetesten
   

 • Godkjent veiecelle skal benyttes
   

 • Veiecellen kan være festet i pullert på land eller i slepepunkt om bord


Slepetesten dokumenteres i rapportskjema fra Sjøfartsdirektoratet.


 
Se mer...

Har du behov for slepetest og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN FARTØY