Oljevernsertifikat

Kolos%20Aqua%20oljevernsertifikat

Oljevernsertifikat

Forskrift om bruk av fartøy i oljevern, gjelder for fartøy som skal benyttes i oljevernøvelser- og aksjoner som utføres av, eller som en følge av krav fra norske myndigheter, og som ikke har tillatelse til det med det ordinære sertifikatet (FOR-2011-02-08-130).

Kontrollskjema og egenkontrollskjema for oljevern, finner du her.

  • KS-0327 Reders egenkontroll oljevernsertifikat

  • KS-0328 Kontrollskjema for oljevernsertifikat

Sertifikat for oljevern fylles ut i en ferdig mal for oljervernsertifikat.


 
Se mer...

Har du behov for oljevernsertifikat og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN FARTØY