Krengeprøve

Kolos%20Aqua%20krengepr%C3%B8ve

Krengeprøve

Hensikt med gjennomføring av en krengeprøve er å bestemme lettskipsvekt og tyngdepunkt for et fartøy.
 


Forberedelser som utføres av reder:
 • Midlertidig utstyr, redskapskasser, sand, søppel o.l. ombord skal være redusert til et absolutt minimum før prøven
   

 • Alt bunnvann skal være lenset
   

 • Rørsystemer og systemtanker skal være fylt til normalt driftsnivå
   

 • Dekk skal være drenert for vann
   

 • Tanker skal fortrinnsvis være tomme, eller helt fulle
   

 • Overtallig mannskap eller personell som ikke er direkte involvert i krengeprøven, skal ikke være ombord under prøven
   

 • Gjenstander som kan svinge eller forskyve seg må sikres. Kraner, bommer, gaffeltrucker o.l. skal plasseres og sikres i sin posisjon som når fartøyet er underveis
   

 • Skipet skal fortøyes slik at det kan krenge fritt til begge sider under krengeprøven
   

 • Skipet skal være mest mulig opprett 


Resultat fra krengeprøven brukes i stabilitetsberegningene.


 
Se mer...

Har du behov for krengeprøve og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN FARTØY