Fartøysinspeksjon

Kolos%20Aqua%20fart%C3%B8ysinspeksjon

Fartøysinspeksjon

For å få utstedt fartøyinstruks må det først gjennomføres en fartøysinspeksjon, også kjent som dokumentgjennomgang.


Fartøy kontrolleres ihht. kontrollskjema fra Sjøfartsdirektoratet. Kontrollskjemaet finner du her

For nye skip og skip uten fartøyinstruks, skilles det mellom fiskefartøy og lasteskip. For de som har fartøyinstruks fra før, gjelder periodisk kontroll. Eventuelle avvik funnet beskrives i skjema.

Etter avslutning av kontroll skal reder og godkjent kontrollforetak fylle ut samt signere innrapporteringsskjema KS-O321, som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Innrapportering av fartøyinstruks finnes her.

En fartøyskontroll tar vanligvis 2-4 timer.

Har du behov for fartøysinspeksjon og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN FARTØY