Fartøyinstruks

Kolos%20aqua%20fart%C3%B8yinstruks

Fartøyinstruks

Når fartøysinspeksjonen er utført og alle avvik er lukket, utstedes fartøyinstruks.

Fartøyinstruksen skal signeres av inspektør. Deretter skal det stemples med "Kolos Aqua AS" og "godkjent foretak".

Fartøyinstruksen er gyldig i 30 måneder for lastefartøy.

For fiskefartøy over 10.67 meter lengde, er instruksen gyldig i 30 måneder. 


For fiskefartøy under 10.67 meter, er instruksen gyldig i 60 måneder.

Har du behov for fartøyinstruks og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN FARTØY