Byggebekreftelse

Kolos%20Aqua%20byggebekreftelse

Byggebekreftelse

En byggebekreftelse skal bevise at fartøyet oppfyller Sjøfartsdirektoratets tekniske krav til fiskefartøy under 15 meter.


Byggebekreftelse er påkrevd i forbindelse med registrering av fiskefartøy med største lengde fra 6-8 meter.

Kravet om byggebekreftelse er hjemlet i forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter, § 102 (22. november 2013 nr. 1404).

Byggebekreftelsen ser slik ut: klikk her.

Kolos Aqua har både kompetanse og myndighet til å utstede byggebekreftelse.
 
Se mer...

Har du behov for byggebekreftelse og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN FARTØY