Strømmålinger

AdobeStock_299851428

Strømmålinger

Før utlegging av akvakulturanlegg skal det gjennomføres en lokalitetsundersøkelse.

Ved lokalitetsundersøkelsen skal strømmålingen utføres etter krav i NYTEK-forskriften, jf. Norsk Standard 9415.


Hensikten med denne strømmålingen er å beregne belastningen på anlegget.
 
Se mer...

Har du behov for strømmålinger og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR SJØ