Produktsertifisering sjø

Kolos Aqua er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til NS-EN ISO/IEC 17065:2012

Kolos Aqua produktsertifiserer hovedkomponenter som tas i bruk på oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415 og NYTEK forskriften.

Kolos%20Aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%202

Alle hovedkomponenter som tas i bruk, skal være produktsertifisert i henhold til NS 9415 og NYTEK forskriften

 • Fortøyningskomponenter
 • Flytekrage
 • Not
 • Flåte
 • Ekstrautstyr

 
Se mer...

Produktsertifiseringsbevis


Kolos Aqua utsteder produktsertifiseringsbevis til utstyrsleverandører, som bekrefter at de har tilfredsstillende og tilstrekkelig kvalitetssystem.

Produktsertifiseringsbeviset beviser også at kravene til utforming, dimensjonering og så videre, er i samsvar med kravene fastsatt i NS-9415.
 
Se mer...
AdobeStock_296513654

Produktsertifikat


Godkjent utstyrsleverandør av sertifiserte produkter, utsteder produktsertifikat som skal leveres sammen med produktet til kunde.
 
 
Se mer...

Offentlig tilgjengelig informasjon

 • Informasjon om sertifiseringsordningen; inkluderer evalueringsprosedyrer, regler og prosedyrer for å innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av, suspendere, trekke tilbake eller nekte å innvilge sertifisering;
   
 • Informasjon om lisenser og avgifter for søkere og klienter
   
 • Informasjon om rettigheter og plikter til søkere og klienter. Dette inkluderer krav, forbehold eller begrensninger for sertifiseringsorganets navn og sertifiseringsmerke, samt hvordan det kan henvises til sertifiseringen som er innvilget
   
 • Informasjon om prosedyrer for behandling av klager og anker

 
Se mer...
Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%201

Har du behov for produktsertifisering og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR SJØ