Hovedkomponentbevis

Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%202

Hovedkomponentbevis


Et hovedkomponentbevis er en godkjenning av gamle hovedkomponenter som flåte og stålanlegg, som ikke er produktsertifisert, men i god nok teknisk stand til å benyttes i akvakulturaktivitet.

Hovedkomponentbevist er gyldig i 3 år fra utstedelse, med mulighet for ytterligere fornyelse hvert 3 år.  

Kolos Aqua er akkreditert til å utstede hovedkomponentbevis.

Har du behov for hovedkomponentbevis og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR SJØ