Vedlikeholdsplan

Koloa Aqua har lang erfaring med vedlikehold av driftsutstyr på land og sjø
Vi er behjelpelig med innspill og vurderinger, slik at vedlikeholdssystemet kan tilfredsstille forskrift og standard.

Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20land%201

Alle akvakulturanlegg skal ha en vedlikeholdsplan


Planen skal inneholde alle komponenter som kan ha relevans for rømming av fisk.
 
Vedlikehold er kombinasjonen av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet. Vedlikeholdsplanene har som hensikt å bevare enheten, eller tilbakeføre den til en tilstand hvor den kan oppfylle nødvendige funksjonskrav.
 
Vedlikeholdsplanen er et strukturert og dokumentert sett med oppgaver som omfatter aktivitetene, prosedyrene, ressursene og tidsforbruket som kreves for å utføre vedlikehold.
 
Vedlikehold skal følge planen, og intervallene for vedlikehold skal fastsettes på basis av brukerhåndbok eller komponentenes egenskaper.
 
Se mer...

Ettersynsprogrammet skal være inndelt i:

 • Rutinemessig ettersyn (daglig, ukentlig eller etter spesielle hendelser, kontroll for feil og mangler)
   
 • Funksjonsettersyn (ukentlig eller månedlig kontroll av utstyrets virkemåte, slitasje og stabilitet)
   
 • Sekvensielt hovedettersyn (service halvårlig, årlig eller etter ombygginger)

 
Se mer...
AdobeStock_372175958
Laks%20oppdrett%20sertifisering

Vedlikeholdsplanen skal dekke alle komponenter som kan risikere rømming av fisk


Dette gjelder:
 • Kar med siler, oversvømmingsperrer, slanger og rør
   
 • Leveringssystem
   
 • Fortøyninger, brygger og kaier
   
 • Alarmsystem
   
 • Hovedavløpssperre for avdeling eller lokalitet

 
Se mer...

Har du behov for vedlikeholdsplan og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR LAND