Tilstandsanalyse

Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20land

Tilstandsanalyse

Tilstandsanalysen gjennomføres ved en fysisk inspeksjon av fellesfunksjoner og avdelinger.

Tilstandsgraden angir tilstanden som en komponent - eller en del av et anlegg, har i forhold til referansenivået NS-9416:2013.

Tilstandsgrad angis med fem grader etter NS 3424:2012, hvor TG0 er et anlegg bygd i henhold til NS-9416:2013.
 
Kolos Aqua utarbeider en plan for utbedring til akseptabel tilstand.


 
Se mer...

Har du behov for tilstandsanalyse og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR LAND