Risiko for drift og levering av fisk

AdobeStock_122363904

Risikovurdering for drift og levering av fisk

Risikovurdering for drift og levering av fisk har som mål å minimalisere risikoen for rømming.


Risikovurdering for drift og levering av fisk er hjemlet i akvakulturforskriften og IK-akva. Denne skal danne grunnlag for systematiske tiltak.

Risikovurderingen skal dekke mottak, levering og drift. Risikovurderingen skal forefinnes på anlegget.

Kolos Aqua har bred erfaring med risikovurdering. Vi er behjelpelige med oppdatering av risikovurdering, og kan tilby vår egenutviklet risikovurdering. 
 
Se mer...

Har du behov for risikovurdering og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR LAND