Rømmingsteknisk rapport

Laks%20oppdrett%20sertifisering

Rømmingsteknisk rapport

En rømmingsteknisk rapport dokumenterer at tilstanden på anlegget er i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard.


Alle landanlegg må ha en rømmingsteknisk rapport og en tilstandsanalyse for å få brukstillatelse.
 
Kolos Aqua har samensatt kompetanse og er et kompetent organ i henhold til NS3424:2012.

Vi utarbeider en rømmingsteknisk rapport og tilstandsanalyse.

Rapporten inneholder::
  • Tilstandsanalyse
  • Geoteknisk vurdering
  • Plantegninger
  • Prosessdiagram
  • Risikovurdering for drift og levering av fisk
  • Vedlikeholdsplan
  • Fremdriftsplan for utbedring til akseptabel tilstand

 
Se mer...

Har du behov for rømmingsteknisk rapport og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR LAND