Produktsertifisering land

Kolos Aqua er akkreditert for sertifisering av produkter iht NS-EN ISO/IEC 17065:2012

Kolos Aqua kan produktsertifisere hovedkomponenter som tas i bruk på oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415 og NYTEK forskriften.

DSC04515

Alle hovedkomponenter som tas i bruk skal være produktsertifisert i henhold til NS 9415 og NYTEK forskriften

 • Fortøyningskomponenter
 • Flytekrage
 • Not
 • Flåte
 • Ekstrautstyr

 
Se mer...

Produktsertifiseringsbevis


Kolos Aqua utsteder produktsertifiseringsbevis til utstyrsleverandører, som bekrefter at de har tilfredsstillende og tilstrekkelig kvalitetssystem.

Produktsertifiseringsbeviset beviser også at kravene til utforming, dimensjonering og så videre, er i samsvar med kravene fastsatt i NS-9415.
 
Se mer...
Kolos%20aqua%20fisk
AdobeStock_122363904

Produktsertifikat


Godkjent utstyrsleverandør av sertifiserte produkter utsteder produktsertifikat som skal leveres sammen med produktet til kunde.
 
 
Se mer...

Offentlig tilgjengelig informasjon

 • Informasjon om sertifiseringsordningen; inkluderer evalueringsprosedyrer, regler og prosedyrer for å innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av, suspendere, trekke tilbake eller nekte å innvilge sertifisering;
   
 • Informasjon om lisenser og avgifter for søkere og klienter
   
 • Informasjon om rettigheter og plikter til søkere og klienter. Dette inkluderer krav, forbehold eller begrensnnger for sertifiseringsorganets navn og sertifiseringsmerke, samt hvordan det kan henvises til sertifiseringen som er innvilget
   
 • Informasjon om prosedyrer for behandling av klager og anker

 
Se mer...
DSC04517

Har du behov for produktsertifisering og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR LAND