Plantegninger

Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%202

Plantegninger

Akvakulturanlegg skal ha en plantegning som dokumenterer hvordan anleggets komponenter er koblet sammen.


Plantegningen kan bestå av flere tegninger, som for eksempel den enkelte avdeling eller fellesfunksjon.

Kolos Aqua kan produsere nye tegninger, samt konvertere- og oppdatere gamle tegninger.
 
Se mer...

Har du behov for plantegninger og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR LAND