Geoteknisk vurdering

AdobeStock_350279860

Geoteknisk vurdering

Det stilles krav til at det skal foreligge en geoteknisk vurdering av grunnen i samsvar med kravene i NS 9416:2013.


Eksisterende anlegg skal ha en geoteknisk vurdering av grunnen anlegget er bygd på.

Kolos Aqua er behjelpelige med fremskaffelse av geoteknisk vurdering.
 
Se mer...

Har du behov for geoteknisk vurdering og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR LAND