Akvakultur land

AKVAKULTUR LAND

Kolos Aqua utfører inspeksjon med uavhengighet iht. NS-EN ISO/IEC 17020:2012 for landanlegg

Kolos Aqua sine medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring innen akvakultur-prosess, drift, biologi og fiskehelse med oppdrett på land.
Kolos Aqua inspiserer og utarbeider tilstandsanalyse, rømmingsteknisk rapport, tegningsunderlag og rådgivning innen risikovurdering og vedlikeholdsplanlegging.  

Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse

Rømmingsteknisk rapport

Rømmingsteknisk rapport

Geoteknisk vurdering

Geoteknisk vurdering

Plantegninger

Plantegninger

Prosessdiagram

Prosessdiagram

Risiko for drift og levering av fisk

Risiko for drift og levering av fisk

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplan

Global analyse

Global analyse

Produktsertifisering land

Produktsertifisering land

Har du behov for våre tjenester innen akvakultur og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT