MSC (old)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In scelerisque eros non sem ornare, sit amet feugiat ipsum porta.

AdobeStock_237670550

Sertifisering og mattrygghet

Det blir stadig viktigere å prioritere mattrygghet og å ha et fungerende kvalitetsstyringssystem. Kunder ønsker dokumentasjon på at din bedrift tar hensyn til bærekraft, miljø og dyrevelferd. Dette kan synliggjøres med en MSC sertifisering, og ved MSC markering på fisken du leverer. 

Før man kan benytte seg av MSC sertifisering og logo, må bedriften gjennomgå en sertifiseringsprosess som bekrefter at opererer i henhold til MSC fiskerienes standard. 

CoC sertifisering sørger for at produkter som selger med sertifiseringen, kan spores gjennom leveransekjeden til en sertifisert kilde. For å oppnå dette, er aktører i leveransekjeden sertifisert innenfor MSC Chain of Custody standard for sporbarhet av sjømat.
laks%20norsk%20oppdrett_253459097
AdobeStock_435538054
AdobeStock_137866564
AdobeStock_209267596

I Kolos Aqua utfører vi sertifisering innen standard versjonen, og enkelt anlegg

Standard versjonen omhandler 5 prinsipper:

1. Bedrifter må kjøpe sertifisert produkt fra sertifisert leverandør

2. Sertifiserte produkter er lette å identifisere

3. Sertifiserte produkter er adskilt fra ikke-sertifiserte

4. Sertifiserte produkter er sporbare og volum blir registrert

5. Bedriftens administrasjonssystem oppfyller kravene i Chain of Custody standard 


Eksempler på bedrifter kvalifisert for Chain of Custody sertifisering:En fiskehandler som selger direkte til forbruker eller catering
En sjømatbedrift med handelskontor, behandlingsanlegg og oppbevaring
 
Se mer...