Global GAP (old)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In scelerisque eros non sem ornare, sit amet feugiat ipsum porta.

Kvalitetssikringssystem

Det blir stadig viktigere å prioritere mattrygghet og å ha et fungerende kvalitetsstyringssystem. Kunder ønsker dokumentasjon på at din bedrift tar hensyn til bærekraft, miljø og dyrevelferd. Dette kan synliggjøres med en MSC sertifisering, og ved MSC markering på fisken du leverer. 

GlobalG.A.P Aquaculture er en internasjonal standard for produksjon av oppdrettsfisk. Den har særskilt søkelys mot mattrygghet, miljøbeskyttelse, arbeidsmiljø og dyrevelferd. 

Standarden spenner over hele produksjonsprosessen, og omfatter også en GlobalG.A.P. Chain of Custody sertifisering. GlobalG.A.P. Chain of Custody sikrer sporbarheten gjennom hele produksjons- og forsyningskjeden, fra oppdrettsanlegg til detaljist. Dette øker verdien av produktet, og signaliserer en høy grad av åpenhet og integritet.

Global G.A.P. Aquaculture-sertifisering

Med en Global G.A.P. Aquaculture-sertifisering viser bedriften at man verdsetter- og støtter bærekraftig oppdrett utover de offisielle forskriftene. Mange kunder krever dessuten at fisken skal være sertifisert etter visse standarder. For flere små- og mellomstore bedrifter, har GlobalG.A.P. bidratt til å få innpass i internasjonale markeder.

Hva er fordelene med en Global G.A.P. Aquaculture-sertifisering?
  • Redusert matrisiko
  • Økt fortjeneste 
  • Økt effektivitet
  • Oppfyller kundenes behov 
  • Reduser risikoen for søksmål 
  • Bli mer konkurransedyktig 
  • Vær en attraktiv arbeidsgiver 
  • Sikre samsvar

I dag er GlobalG.A.P. et av verdens ledende program for mattrygghet med en rekke standarder som nå er gyldige i mer enn 135 land.

Bli sertifisert med Kolos Aqua

Med en GlobalG.A.P. Aquaculture-sertifisering fra Kolos Aqua, viser du at fisken har blitt produsert, tilberedt og håndtert på en sikker måte i tråd med kravene til mattrygghet og bærekraft. 

Alle våre revisjonsledere har bred arbeidserfaring og ledelseserfaring. Vi vektlegger å tolke standardene til bransjen slik at den gir høyest mulig nytteverdi for kunden.

Kontakt Kolos Aqua for en uforpliktende prat eller for å motta et tilbud om sertifisering!