Sertifisering (old)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In scelerisque eros non sem ornare, sit amet feugiat ipsum porta.

AdobeStock_372175958

Kolos Aqua er akkreditert for å utstede produktsertifiseringsbevis for fortøynings-komponenter og ekstrautstyr til flytende akvakulturanlegg 

 

Arbeidet omfatter:

 • Gjennomgang av produksjons-prosedyrer og kvalitetssystem
 • Verifikasjon av beregninger eller utførelse av beregninger
 • Fysisk kontroll av produksjon og produksjonslokaler; metoder, kvalitet og kompetanse mm.
 • Kontroll av ferdig produkt
 • Rapportering av resultat til kunde
 • Utstedelse av produktsertifiseringsbevis
 • Regelmessig oppfølging av produsent iht. satt revisjonsplan (typisk årlig)

 

Har din bedrift behov for våre tjenester innen produktsertifisering?

 Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om følgende:
 • Informasjon om sertifiseringsordningen, inkludert evalueringsprosedyrer, regler og prosedyrer for å innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av, suspendere, trekke tilbake eller nekte å innvilge sertifisering
 • Informasjon om lisenser og avgifter for søkere og klienter.
 • Informasjon om rettigheter og plikter til søkere og klienter, med krav, forbehold eller begrensninger til bruk av sertifiseringsorganets navn og sertifiseringsmerke, samt hvordan det kan henvises til sertifiseringen som er innvilget.
 • Informasjon om prosedyrer for behandling av klager og anker.

 
 
Se mer...
Godkjenning%20sertifisering%20oppdrett%20sj%C3%B8
skip%20analyse2_235912973