Fartøy (old)

Kolos Aqua er godkjent kontrollorgan av Sjøfartsdirektoratet for fiskefartøy og lasteskip under 15 meter. Kolos Aqua gjennomfører verifikasjon av dokumentasjon, inspeksjon og sertifisering av fartøy. Kolos Aqua utsteder fartøysinstruks til fartøy som har gjennomført kontroll og oppfyller kravene.

4

Kontroll innebærer:

 • Fartøysinspeksjon
 • Krengeprøve
 • Stabilitetsberegning
 • Oppmåling og linjetegning
 • Tegning
  • Generalarrangement
  • Brann- og sikkerhetsplaner
 • Fartøyinstruks
 • Rådgivning