Akvakultur land (old)

Alle eksisterende landanlegg må ha en rømningsteknisk rapport og en tilstandsanalyse for å få en brukstillatelse av Fiskeridirektoratet. For å kunne utføre en rømningsteknisk rapport og tilstandsanalyse må inspeksjonsselskapet tilfredsstille kravene til kompetanse som beskrevet i NS3424:2012. I tillegg må inspeksjonsselskapene tilfredsstille krav til uavhengighetstype A etter NS-EN-ISO-17020-generelle krav til drift av ulike type organer som utfører inspeksjoner. Kolos Aqua innehar både kompetanse og nødvendig uavhengighet.

Landbase_216216778

Kolos Aqua utfører inspeksjon med uavhengighet iht. NS-EN ISO/IEC 17020:2012 for landanlegg innen følgende tjenester:

  • Tilstandsanalyse 
  • Rømmingsteknisk rapport
Inspeksjonen dokumenterer at den rømmingstekniske tilstanden til et eksisterende akvakulturanlegg og/eller avdelinger er i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk .

Rømmingsteknisk rapport

Alle eksisterende landanlegg må ha en rømningsteknisk rapport og en tilstandsanalyse for å få en brukstillatelse av Fiskeridirektoratet.

Rømmingsteknisk rapport må utarbeides av kompetent organ i henhold til NS3424:2012. Rapporten skal inneholde blant annet tilstandsanalyse, vedlikeholdsplan, plantegninger, risikovurdering for drift og leveranse, samt geoteknisk vurdering. For å møte behovet for en riktig sammensatt kompetanse innenfor biologi, akvakultur-prosess, geologi og ingeniørfag, har Kolos Aqua ansatte med den rette kompetanse. 

Vi kan derfor tilby en skreddersydd kompetanse for leveranse av rømmingsteknisk rapport med fokus på kvalitet og effektivitet, basert på lang erfaring og solid innsikt i næringen.

Vi bruker anerkjente verktøy og vektlegger tett samarbeid med kunder, prosjekterende utbyggere og leverandører.

For å få en brukstillatelse er et av myndighetenes krav at det skal foreligge tegninger av anlegget.

Kolos Aqua kan utføre tegningsarbeid i 2D og 3D.
 

Vi utfører:

  • Tilstandsanalyse
  • Geoteknisk vurdering
  • Risikovurderinger
  • Vedlikeholdsplaner
  • Tegninger
  • Rømmingsteknisk rapport
  • Global Analyse
  • Prosjektstøtte

 
Se mer...
Kveite%20norsk%20fersk%20fisk_135968801
AdobeStock_266925755