Tjenester

Våre Tjenester

Fartøy

Fartøy

Akvakultur sjø

Akvakultur sjø

Akvakultur land

Akvakultur land

Sertifiseringer

Sertifiseringer

Kompetanse og erfaring

Sammen med kundene våre sikrer vi bærekraftig og trygg sjømat, for å gi et godt konkurransefortrinn

Våre viktigste arbeidsområder er å verifisere at selskaper oppfyller kravene i lover, forskrifter og standarder innen fiskeri og havbruksnæringen. Sertifiserte akvakultur anlegg produserer trygg mat og minimerer negative miljømessige- og sosiale påvirkninger.

Som kunde, kan du stole på at Kolos Aqua bidrar til økt fokus på sikkerhet og sikring av anlegg på en trygg og god måte.

Kolos Aqua har lang erfaring fra ulike bransjer som olje og gass, kraft og industri, havbruk, akvakultur og fiskeri

Kolos%20aqua%20fiskeba%CC%8At
Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%202

Vi foretar kontroll av fartøy og utstedelse av fartøyinstrukser, for å forebygge personskader eller tap av menneskeliv, og skade på havmiljøet. 
Vi utfører inspeksjon og utarbeider rømmingsteknisk rapport av land- og sjøanlegg for å hindre at fisk rømmer. Dermed unngår man å true ville bestander gjennom spredning av sykdom og genetisk forurensing. 

Våre ansatte har variert bakgrunn som blant annet akvakultur personell, sivilingeniører, ingeniører, sakkyndige inspektører og maritimt personell.
Vår tverrfaglige kompetanse bidrar til at du som kunde oppnår kontinuerlig forbedring og dermed reduserte kostnader.

Kontakt