Om oss

Kolos Aqua skal være den foretrukne leverandøren av inspeksjons- og sertifiseringstjenester til akvakulturnæringen

Kolos%20Aqua%20byggebekreftelse
Kolos er et sertifiseringsorgan med akkreditering til å utstede sertifikater.

Sertifikatet er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav. 

Våre viktigste arbeidsområder er å verifisere at man oppfyller kravene i lover, forskrifter og standarder innen fiskeri og havbruksnæringen. Sertifiserte akvakulturanlegg produserer trygg mat og minimerer negative miljømessige- og sosiale påvirkninger.

Vi foretar kontroll av fartøy og utstedelse av fartøyinstrukser, for å forebygge personskader eller tap av menneskeliv, og skade på havmiljøet. Vi utfører inspeksjon og utarbeider rømmingsteknisk rapport av land- og sjøanlegg for å hindre at fisk rømmer. Dermed unngår man å true ville bestander gjennom spredning av sykdom og genetisk forurensing. 

For oss er bærekraft viktig. Derfor har vi som mål å kjøpe utslippsfri strøm med opprinnelsesgaranti og unngår reklameartikler laget av plast samt engangsartikler. Vi kildesorterer vårt eget avfall, og gjenbruker- og resirkulerer 100 prosent av vårt IT- utstyr. Utover dette, har vi som mål å kjøpe klimakvoter for å kompensere for resterende direkte- og indirekte klimagass utslipp.

Sammen sikrer vi bærekraftig- og trygg sjømat.

Sammen sikrer vi bærekraftig- og trygg sjømat

Kolos Aqua er med på fremtiden og vi søker alltid de beste løsningene. Vi tilbyr et bredt spekter av inspeksjons- og sertifiseringstjenester, og har lang erfaring fra ulike bransjer som olje og gass, kraft og industri, havbruk, akvakultur og fiskeri. 

Som kunde, kan du stole på at Kolos Aqua bidrar til økt fokus på sikkerhet og sikring av anlegg på en trygg og god måte.

Våre ansatte har variert bakgrunn som blant annet akvakultur personell, sivilingeniører, ingeniører, sakkyndige inspektører og maritimt personell. Vår tverrfaglige kompetanse bidrar til at du som kunde oppnår kontinuerlig forbedring og dermed reduserte kostnader.

Vårt mål er å alltid tilfredsstille våre kunders behov, og helst overgå forventningene. Hos oss får du en fast kontaktperson, noe som betyr reduserte kostnader for administrasjon og oppfølging. Vi har 24 timers vakttelefon, slik at du kan kontakte oss til enhver tid.
 

Vårt budskap

Kolos Aqua skal være den foretrukne samarbeidspartner innen inspeksjon og sertifisering i Akvakulturnæringen – Teknisk Fartøy og Bærekraft.

Vi har alle godkjenninger og akkrediteringer som er nødvendige inn mot Akvakultur. Våre medarbeidere har solid kompetanse og med deres ungdommelige pågangsmot, skaffer vi konkurransefordeler for våre kunder.

 Sammen sikrer vi bærekraftig- og trygg sjømat.
 

Våre sertifikater

NS-EN ISO 9001 : 2015

INSP 063

Last ned sertifikat

Kolos Aqua - INSP 063

Fullstendig kontroll, periodisk forenklet kontroll og annen kontroll

PROD 034

Last ned sertifikat