Kontakt

Leif Roar Larsen

Daglig Leder

Linda Løversen

Teknisk Leder

Magnus Skretting

Salgs- og markedsleder

Ole Johan Østebø

Prosjektleder Inspeksjon & Sertifisering

Daniel Tucu

Senior Ingeniør Analyse & Design

Trygve Berg Lea

Senior Rådgiver

Kenneth Løyning

Inspektør Fartøy

Anne Cathrine K. Bjerkås

Prosjektingeniør Sertifisering
logo
Besøksadresse:
Skvadronvegen 29, 4050 Sola, Norway
Postadresse:
Postboks 30, 4097 Sola, Norway