Bærekraft

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine

Alle%20ikoner%20RGB_bokm%C3%A5l%20med%20logo2

Standarder og FN sine bærekraftsmål


Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. 

De fokuserer på å redusere miljømessige og sosiale effekter, og svare på kravene fra ulike interessenter, inkludert forbrukere.

Lover og forskrifter, sammen med frivillige bærekrafts-standarder er sentralt i næringslivets tilnærming til bærekraft. Frivillige bærekrafts-standarder er internasjonale og kan gå utover minimum juridiske standarder etablert av regjeringer. 

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: 
 • Klima og miljø
 • Økonomi 
 • Sosiale forhold

 
Se mer...

Våre arbeidsområder

Bidra til at land og sjøanlegg for akvakultur er rømmingssikre


Man forebygger rømming av fisk fra akvakulturanlegg på land eller i havet, gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene.

Rømming av fisk fra akvakulturanlegg på land eller i havet, vil true ville bestander gjennom spredning av sykdom og genetisk forurensing.
 
Se mer...
m%C3%A5l%2012-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%2014-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%203-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%2012-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%2014-%20bokm%C3%A5l

Kontroll av fartøy og utstedelse av fartøyinstrukser


Kontroll av fartøy og utstedelse av fartøyinstrukser sørger for bedre oversikt i den daglige driften og ivaretar sikkerhet til sjøs. Det hindrer personskader eller tap av menneskeliv, unngår skade på miljøet, havmiljøet, og materielle verdier.

Havari vil kunne føre til personskader eller tap av menneskeliv og skade på havmiljøet.
 
Se mer...

Global GAP og ASC sertifisering


Sertifiserte akvakulturanlegg produserer trygg mat og minimerer negative miljømessige og sosiale påvirkninger.

Disse standardene fremmer trygg- og klimavennlig mat, produsert på en måte som ivaretar behovet til mennesker og miljøet.
 
Se mer...
m%C3%A5l%203-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%208-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%2012-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%2013-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%2014-%20bokm%C3%A5l
m%C3%A5l%2015-%20bokm%C3%A5l

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling

 • Vi har som mål å kjøpe utslippsfri strøm med opprinnelsesgaranti
   
 • Vi unngår reklameartikler laget av plast og engangsartikler
   
 • Vi kildesorterer vårt eget avfall
   
 • Vi har som mål å legge til rette for at ansatte kan lade private elbiler på jobb, og å tilby sykkelparkering til våre medarbeidere
   
 • Vi gjenbruker- og resirkulerer 100 prosent av vårt IT-utstyr
   
 • Vi har som mål å kjøpe klimakvoter for å kompensere for resterende direkte- og indirekte klimagass utslipp

Ønsker du å gjøre virksomheten din mer bærekraftig?

TA KONTAKT