Stiim Aqua Cluster

Vi har blitt medlem i en svært viktig organisasjon innen akvakultur

Kolos Aqua vil bidra med vår kompetanse, og ser fram til å knytte bånd med deltakere i dette spennende nettverket.

Stiim Aqua Cluster er et sterkt og handlekraftig innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter.

Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, samt gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer.

Stiim arbeider målrettet for å styrke medlemsbedriftenes- og bransjens konkurransekraft.

Klyngen har blant annet etablert RAS-nettverk og ledernettverk for deling av kompetanse. Klyngen jobber målrettet overfor myndighetene for å få gode rammebetingelser, for videre teknologiutvikling innen havbruk.