NYTEK23

Kolos Aqua AS er akkreditert for NYTEK23

Kolos Aqua er akkreditert for NYTEK23

NYTEK23 trådte i kraft 1.januar 2023 og erstatter NYTEK-forskriften fra 2011. Nytek23 har som formål å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard.

Selv om det er en del endringer i den nye forskriften, er det også flere likheter og våre tjenester videreføres.
Eksempel på slike tjenester er lokalitetsrapport, forankringsanalyse, anleggssertifikat, levetidsforlengelse og produktsertifisering.
Derimot stilles det strengere krav til å dokumentere prosjekteringen av komponentene hver for seg, og anlegget som helhet.

Overgangen til Nytek23
NYTEK23 innehar en overgangsordning hvor aktørene fram til 1. januar 2024 kan velge om de skal følge kravene i dagens NYTEK-forskrift, eller om en skal følge kravene i den nye forskriften Nytek23.

Vi i Kolos Aqua er svært stolte over å ha oppnådd denne akkrediteringen og ser frem til samarbeidet i utviklingen av næringen mot NYTEK23 for å sikre en bærekraftig og trygg sjømat. 

Ta kontakt for mer informasjon.