HACCP sertifisering.

Kolos Aqua AS er akkreditert sertifiseringsorgan i HACCP sertifisering.

Kolos Aqua AS er det eneste akkrediterte sertifiseringsorgan i Norge innen HACCP sertifisering.

Selskapet har utarbeidet serttifiseringsordningen Kolos Aqua HACCP™ med basis i Codex Alimentarius

HACCP (fare analyse og kritiske kontrollpunkter) har som mål å sikre at alle helsefarer som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent,
forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå.