Godkjent kontrollforetak med Sjøfartsdirektoratet

Kolos Aqua har signert ny avtale

Sj%C3%B8fartsdirektoratet%20godkjenning

Avtale fra 01.01.2022

Som godkjent foretak utnevnt av Sjøfartsdirektoratet, gjennomfører Kolos Aqua dokumentasjon, inspeksjon og sertifisering av fartøy.

Avtalen gjelder kontroll av norske fiskefartøy og lasteskip fra 8 til 15 meter.

Formålet er å sikre at fartøyet og dets utrustning er i samsvar med kravene i forskriftene.

Godkjent foretak gjennomfører tilsyn i samsvar med styrende dokumenter og utsteder fartøysinstruks til fartøy som oppfyller kravene.

Den nye signerte avtalen trer i kraft fra 01.01.2022 og løper i 3 år med opsjon for Sjøfartsdirektoratet til å forlenge avtalen med 2 år.
 
Se mer...